2008-08-19

Välkommen att annonsera

Hela branschen läser Fjäderfä!

Tidningen Fjäderfä utkommer med 10 nummer varje år.

Sven Secher
är redaktör för
tidningen Fjäderfä.
Editor for the Swedish
Egg and Poultry
Magazine.
Läs mer om den
anrika tidskriften
Fjäderfä!


För annonsering, kontakta:
Sven Secher
S Ekhamn Näset 500
741 91 Knivsta
Tel: 070-672 06 32
Fax: 018-34 62 53
E-post: Sven Secher

Utgivningsplan, annonspriser
och teknisk information nedan.


Välkommen att kontakta mig!
Sven Secher
Redaktion och annonsförsäljning


Utgivningsplan Annonspriser 2019 (pdf)

Information in English 2019 (pdf)Teknisk information »