2019-03-30

 Störst på kyckling

Slakteriet Vinnytsia Poultry Farm kan vara Europas största kycklingslakteri med en slakt under 2017 på 566 miljoner kilo kyckling. Kycklingprodukter från denna jätteanläggning dominerar inom Ukraina men ses också allt oftare i andra länder, bland annat inom EU.
Fjäderfä har besökt slakteriet i Ukraina som producerar kycklingar i en allt snabbare takt och som kan komma att utsätta EU-marknaden för en extremt svårbemött konkurrens.

Att berätta hur stor produktionen är på detta slakteri låter sig inte enkelt göras eftersom verksamheten hela tiden tycks växa. Sifforna ovan (och nedan i artikeln) bör därför tas med en nypa salt. Verksamheten på Vinnytsia Poultry Farm, tillhörande Myronivsky Hliboproduct Group, MHP, startades år 2012 och här finns som framgår av tidigare artiklar i Fjäderfä en helintgrerad och effektiv verksamhet med bland annat kläckeri, kläckäggsproduktion, slaktkycklinguppfödning samt slakteri med förädling och försäljning.

Effektivitet dygnet runt
Totalt jobbade drygt 4 000 personer i företaget vid Fjäderfäs besök hösten 2017, varav cirka 2 600 i själva slakten. Men antalet anställda ökar löpande på grund av utökad uppfödning och produktion i slakteriet.
Slakteriet är igång 24 timmar per dygn, sex dagar i veckan men full produktion ”endast” i 16 timmar så tid för tvätt av hela fabriken och erforderligt servicearbete finns under tidsperioden klockan 24-06, enligt slakteridirektören som visar Fjäderfä runt i slakteriet.

Snacka om besjälad
Direktören (chefen) heter Svitlana Volodymyrivna Aheykina och framstår som mer besjälad för sitt uppdrag än någon annan slakteridirektör som jag någonsin har mött. (En stilla tanke i mitt huvud uppstår: Bor direktören också här på slakteriet?).
Slakten och förädlingen framstår som mycket modern och hypereffektiv (bedömt med undertecknads okunniga ögon). Det är kameror, robotar, displayer, kalla lokaler och ännu kallare utrymmen samt olika produktionslinjer över allt i denna jätte-stora Stork-anläggning.
– Kamerorna fotograferar kycklingen från flera håll så att alla eventuella skador upptäcks, sådant som brutna ben, skinnskador och annat. Utifrån detta sker sorteringen, säger Svitlana.

Givetvis sker även storlekssorteringen on-line, inför den fortsatta bearbetningen av varje kropp. Hur snabbt slaktar man då här? Jag är osäker men jag uppfattade att det rörde sig om cirka 50 000 kycklingar per timme, per linje. 50 000 kycklingar var också vad Torsåsen Fågelprodukter berättade i Fjäderfä nummer 10-2018 att man slaktar – per dag med ett skift och en linje. Vinnytsia hade vid Fjäderfäs besök två linjer men planerade för en snar fördubbling av slaktkapaciteten till dagligen två miljoner kilo färdiga produkter till kunderna (osäker uppgift). Svitlana sa också att Vinnytsja före utbyggnaden stod för cirka 40 procent av MHP:s totala slaktvolym.

Logistiskt välplanerat
Uppfödningsstallarna finns nära slakteriet. Kycklingarna transporteras som längst 28 kilometer från stall till slakt och det rullar – före utbyggnaden – in ett åttiotal fullastade lastbilar varje dag. Bilarna är moderna med kontrollfunktioner av klimatet i lastutrymmena och Svitlana säger att kycklingarna hålls maximalt en timme i containrarna och att man använder blåljus hela vägen in till slakten. Bedövningen sker med elektricitet.
– Den täta kontakt som vi har mellan den ansvariga för uppfödningen och mottagande personal på slakteriet ger en säker djurhantering, säger hon.

Tar hand om personalen
Personalen i Vinnytsia har genom slakteriets försorg fått ordnade bostäder nära jobbet och den korta transporten av arbetarna till fabriken ordnas genom företagets egen busstrafik. Vinnytsia Poultry Farm ligger nämligen långt ut på landsbygden lika nära till Moldavien, Rumänien och Polen som till huvudstaden Kiev. Personalen får även mat under dagen av företaget och även kycklingprodukter att ta med sig hem som en bonus. 6,5 kilo per år nämndes för denna personalomsorg. I nysatsningarna med utbyggd slakt ingick därför även byggande av nya bostäder åt den utökade personalstyrkan.

– Vi satsar hårt på våra anställda och i detta ingår även att utbilda dem. Jag är också glad för den mycket låga personalomsättningen, vilken lig-ger på ungefär en procent sa Svitlana. (Se även sidan 58 när det gäller företagets personalvård).
MHP:s företrädare har till Fjäderfä vid upprepade tillfäl-len också framhållit att man vid varje etablering av anläggningar är mycket noggranna med kontakten med lokalbefolkningen. För att förankra satsningarna bland de män-niskor som bor där, säljer man kyckling billigt i området och man stöttar genom lokala samarbeten i den omgivande bygden. MHP har även engagerat sig finansiellt i skolor och utbildningsprogram för befolkningen vid de samhällen där företaget verkar.

Svitlana berättar därefter om alla tänkbara kvalitetsprogram som HACCP, BRC och annat med årliga kontrollbesök. Vinnytsia Poultry Farm har också egna program med egenkontroll två gånger per år.
– Personalen får också utbildning och certifiering för olika arbetsuppgifter. Vår kvalitetsavdelning består av 50 personer och givetvis finns veterinärer på plats i slakten, både våra egna och de statliga kontrollveterinärerna, berättar Svitlana.

Produktion för 80 länder
– De här kycklingarna uppfyller alla erforderliga krav för export till EU, säger hon och berättar om hur de har ändrat i slakteriet (med mindre stress för kycklingarna, kylkedja med flera åtgärder) på grund av de krav som ställdes inför införandet av frihandelsavtalet med EU (läs om avtalet i artiklar i tidigare nummer av Fjäderfä, bl a nr 01-2019).
Slaktvikten beror på kundernas önskemål och den varierar därför mellan 1,1 och 1,8 kilo. 90 procent styckas. Kunderna finns i 80 länder och säljs under sex olika varumärken tillhörande MHP och antalet produkter, förpackningar och märkningar på olika språk är stort.

Stor öppenhet – språkförbistring
Slakterichefen Svitlana Volodymyrivna Aheykina visar stor öppenhet mot undertecknad och jag får massor av data. Problemet är att hon pratar snabbt på Ukrainska (eller om det är ryska). Språk som jag inte behärskar. Vi har visserligen god hjälp av våra tolkar Svetlana och Olga som båda gör sitt yttersta för att stötta den svenska journalisten. Men takten i informationen är hög, parallellt med snabba förflyttningar i slakteriet, så jag tvingas utelämna en hel del fakta från denna artikel för att undvika att faktafel sprids.

Frågan om den exakta produktionsvolymen i slakteriet vid Vinnytsia Poultry Farm måste tyvärr lämnas obesvarad i denna artikel. När jag besökte fabriken i november 2017 så talade vd Svitlana om nästa års (2018) fördubbling och att denna satsning skulle tas i drift under 2019 och fullt ut under 2020. Och att nytillkommande delar i slakteriet löpande tas i drift bekräftades också i MHP:s nio månaders rapport till sina aktieägare den 18 november 2018.

Vi berättade också i Fjäderfä nummer 1-2019 att tillväxten av “produktionsgårdar” är hög och att var och en av dessa tillkommande kycklinggårdar vanligen består av 38 stallar, vardera med plats för 55 000 kycklingar. Varje ny gård bedömdes därmed kunna producera cirka 12,5 miljoner kycklingar per år.

Sven Secher
Publicerat med bilder från det ukrainska slakteriet i Fjäderfä nr 3-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.