Fjäderfä nr 9-2004

Produktionen av fjäderfä i Norden utsätts i dag för stora påfrestningar och en allt starkare internationell konkurrens. Hur ska de skandinaviska näringarna inom fjäderfä möta denna tuffa utveckling?

Fjäderfä nr 9-2004
Nordiskt nummer
Att det krävs effektivisering och marknadsanpassning, med kunskap och förmåga samt mycket hårt arbete genom hela näringen, inser förhoppningsvis aktörer i alla led.
Men snacka går ju. Frågan är hur man snabbar upp denna process?

En del är säkert på väg i rätt riktning, och den skandinaviska fjäderfäproduktionen inom ägg och matfågel har också många goda förtecken i begrepp som livsmedelssäkerhet, miljöanpassning samt djurskydd. Vilket så långt möjligt, måste utnyttjas för bästa möjliga lönsamhet.

En hel del kan också vinnas genom samverkan mellan länder, företag och organisationer. Det gäller såväl ren affärsverksamhet som exempelvis inom forskning, utbildning och rådgivning.

Med denna tidning vill vi från fjäderfätidningarna i Norge, Danmark och Sverige bidra till vidgade vyer och stimulera till ökade kontakter mellan länderna.

Redaktionerna för FJORFE, Dansk Erhvervsfjerkræ och FJÄDERFÄ önskar Dig god läsning och framgångsrikt fortsatt företagande.

Sven Secher

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 9-2004
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.