Fjäderfä nr 8-2007

Oacceptabel olönsamhet

Fjäderfä nr 8-2007
Någon påstod att av 13 sålda Jaguarer under första kvartalet, hade 10 köpts av Ica-handlare. Jag vet inte alls om detta är sant, och om det är så är det deras ensak. Hur man investerar/förbrukar sina förvärvade och skat-tade pengar är vars och ens ensak.

Klart är dock att handeln, exempelvis ICA centralt och dess enskilda handlare i många fall tjänar mycket pengar. Att marginaler och vinster minskar steg för steg bakåt i kedjan är bekant för läsare av denna tidning och det är också vad doktoranden Joachim Landström vid Uppsala universitet kommit fram till. Han anser att priset till konsumenten kan sänkas, samtidigt som producenten/leverantören kan få bättre betalt. Ändock ska handeln kunna behålla rimliga vinstmarginaler, menar han. Hur utfallet blir i förhandlingen, avgörs av maktbalansen. Läs mer om detta längre bak i denna tidning. Situationen för landets äggproducenter och kycklinguppfödare är nu mycket pressad. Flera talar om att “ställa tomt”, att alltså inte sätta in nästa djuromång. Läs om varför en uppfödare “gör det” i denna tidning.

Vid pressläggning av denna tidning pågick förhandlingar mellan marknadens parter, förhandlingar som avgör hur mycket priset till producenten kommer att höjas. Kanske nås “kostnadstäckning”. Men den som investerar i världens bästa djuruppfödning och är duktig i sitt företagande, måste också ha möjlighet att göra vinst. Risken är, att den som nöjer sig med “kostnadstäckning” i praktiken får otillräcklig marginal och tvingas till “oacceptabel olönsamhet”.

Kostnadsläget är högt i Sverige men det finns positiva faktorer. Den internationella efterfrågan av både ägg och kyckling är god, den svenska kvaliteten avseende miljö, djurskydd och livsmedels-säkerhet är bevisligen världsledande. Man man frågar sig ändå, vad är den svenska kvaliteten värd?

Många branschmöten och en del kurser är på gång. Svensk Fågel med Utbildningsdagarna och sedan den 21 november årets branschmöte, i Jönköping. På äggsidan står Svenska Äggs kurser och Kontaktdagar för dörren då äggbranschen samlas i Ystad den 25-26 oktober.

Väl mött!

Sven Secher
redaktör

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 8-2007
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.