Fjäderfä nr 3-2008

Konsten att lägga kraften rätt

Fjäderfä nr 3-2008
– Trenden håller i sig. Vi svenskar vill ha säkra livsmedel som är framställda på ett etiskt riktigt sätt. Helst ska de också vara producerade på granngården. Det säger Annichen Kringstad, kommunikationschef på LRF och ansvarig för Min Mat, i sitt senaste pressmeddelande.
Så positiva har tongångarna varit i många år, när resultaten av konsumentundersökningar har presenterats. Ändock har flera av det svenska lantbrukets produktionsgrenar länge gått kräftgång. Just nu är det grisproduktionen som tappar medan fjäderfäsidan klarar sig bättre.

Konsten är att göra affärer av konsumentens positiva inställning. Hur gör man då för att nå fram till konsumenten och få denne att med god betalningsvilja välja branschens produkter?
När denna fråga ställs, landar mina tankar på Svensk Fågels märke.
Som bekant enades den svenska kycklingbranschen för några år sedan om ett gemensamt ursprungsmärke. När jag talar med “vanligt folk” i min um-gängeskrets, är detta märke inte sällan känt. Mina bekanta kan visserligen inte formulera vad som är bra med märket och till exempel säga: “När jag köper en kyckling med detta märke vet jag att kycklingen är kläckt, uppfödd och slaktad i Sverige”. Men intuitivt tar konsumenten detta för givet och förmodligen räcker denna “känsla” av att man väljer rätt, för att valet ska ske. Och importkycklingen därmed ska bli kvarlämnad i butiksdisken.

På äggsidan är inte importtrycket lika stort som på kyckling och de flesta andra matvaror. Men dumpingägg från andra länder förekommer och med de utmaningar som äggproduktionen inom EU står inför (inhysningen och salmonellakontrollen) är ökad konkurrens mot det svenska ägget, med “svensk produktionskvalitet”, att vänta. Viktigast just nu, tror jag därför är att förbereda sig för den dagen. Det är där kraften bör läggas och inte på trätor inom branschen.

När jag talar med journalister i andra länder om ägg- och kycklingproduktionen, tänker jag ofta: Det är allt ganska bra i Sverige. Och plattformen för att göra det ännu bättre finns. Låt oss just nu glädja oss åt ökande konsumtion av svensk kyckling.
Förhoppningsvis kommer samma “uppåt-rapporter” så småningom även när det gäller det näringsrika superheta ägget.

Du önskas god läsning och en mycket Glad Påsk!

Sven Secher
redaktör

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 3-2008
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.