Fjäderfä nr 6-2008

Vad händer i morgon?

Att vi lever i en tid med ständiga förändringar är du säkert väl bekant med. Så känner i alla fall jag, men samtidigt har jag läst att de som levde på 1800-talet också tyckte att det “snurrade fort”.

Fjäderfä nr 6-2008
Till de stora sakerna i dag, hör att talet om kallare tider, istider, för inte allt för länge sedan, har förbytts till klimatkris p g a stigande temperaturer. Svaren på vad den enskilde då kan göra i sin vardag är många. Fortsätta äta måste vi dock, och här ligger ägg och kyckling bra till.
“Klimatläget” för produkterna från denna bransch känns just nu som en viktig kugge i vad som kan förväntas av morgondagen.

Men när man mer exakt vill ha tag på fakta och siffror om morgondagens efterfrågan blir det svårare. Jag kan nämna att vi från denna redaktions sida har lagt ner några dagsverken på att försöka få grepp om hur pass stora kvantiteter vissa rikstäckande köpare av ägg och kyckling (främst eko) räknar med under 2008. Ju mer vi grävt, desto osäkrare har siffermaterialet framstått och vi har därför valt att inte publicera detta.

Hur ska då du som primärproducent, som investerar många miljoner kronor för produktion av ägg eller uppfödning av höns, kyckling eller kalkon, kunna ta dina beslut?

Att du har kontrakt för försäljningen av produkten före beslut om byggstart är givetvis ett absolut krav. Utan det är risktagandet oerhört stort och dessutom äventyras lönsamheten för fler om överproduktion uppstår. Men även med kontrakt, finns sällan garantier för lönsamhetsnivån. Vid för stor total produktion, rasar lönsamheten.

Många lantbrukare/företagare som jag talar med, litar dock till sin egen skicklighet och de svenska djurens goda hälsa som en säker konkurrenskfaktor. Och vad mer kan man göra, beslut måste tas och jobbet måste göras.

Du önskas god läsning och en riktigt bra sommar!
Sven Secher
redaktör

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 6-2008
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.