Globala, inte svenska, ökningar

Under en tioårsperiod väntas den globala äggproduktionen öka med tjugo procent. Om svensk äggnäring skulle hålla samma utvecklingstempo skulle vi behöva 1,2 miljoner fler värphönsplatser före år 2020. Snacka om race.

Snarare är väl detta tyvärr bara något att drömma om. Tillväxten väntas i stället ske långt från Sverige och därmed även långt från den svenska ambitiösa djurvälfärden. Inte heller Europa som helhet hänger med övriga världens utveckling.

I stort sett samma scenario förutspås på matfågelsidan.

Ur djurens synvinkel, kan man beklaga att det främst är produktion utan lagar och regler kring djurskydd som ökar.

Därmed inte sagt att allt är natt-svart. Det finns mycket som är positivt i svensk fjäderfänäring. Fortsatt satsning på att bli allt bättre som företagare, är förmodligen det som krävs för den som vill hänga med. Konkurrensen lär knappast lätta.

Ett europeiskt land som dock har ökat sin produktion av ägg sedan EU-inträdet är Finland och detta finska äggöverskott pressas inte sällan ut på den svenska marknaden. Att konkurrens är ok, tror jag att de flesta företagare ställer upp på. Men den ska ske på lika villkor och det är det knappast frågan om i detta fall med tanke på de stödmiljarder som har matats in i finsk ägg- och kycklingnäring sedan EU-inträdet.

Det känns beklagligt att behöva träta på Finland, i synnerhet i år när 200-årsjubileet av unionsupplösningen ska hållas med många sammansvetsande aktiviteter. Det sägs nämligen att den svensk-finska unionen är ett av historiens bäst fungerande samarbeten mellan två länder.

Varför inte ta fasta på det och hitta vägar för samarbete istället för prisdumping grannländer emellan.

Sven Secher
redaktör

Källa: Ledare, tidningen Fjäderfä nr 1-2009

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Globala, inte svenska, ökningar
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.