Är ditt företag klimatsmart?

Fjäderfä nr 8-2009

Att bedriva världens bästa fjäderfäproduktion kostar på. Problem måste åtgärdas och utvecklingen måste gå framåt för den produktion som vill ligga i fronten när det gäller livsmedelssäkerhet, djurskydd och klimat.

Trovärdigheten i begreppet klimatsmart matfågel och klimatsmarta ägg är beroende av många faktorer i hela produktionskedjan och branschens uthålliga status hänger på att alla företag ser över varje led i sin produktion. En bransch som vill ligga främst när det gäller miljö och klimat, bör bestå av företag som med trygghet kan utge sig för att vara klimatsmarta. Vad gör du för att göra ditt företag klimatsmart?

Glädjande konsumtionssiffror rapporteras från både ägg- och matfågelsidan och det är verkligen bra gjort inte minst av den svenska kycklingnäringen att öka efterfrågan under en period innefattande en “glaskris”.

Så bara någon rad om den offenliga upphandlingen som alltjämt slukar för stora volymer importmat. Det har framgått av vår hemsida under senare tid att Konkurrensverket, Miljöstyrningsrådet och Jordbruksdepartementet gör något olika tolkningar av vilka krav som går att ställa vid upphandlingen.

Fjäderfä har varit i flitig kontakt med myndigheterna och vi har återigen talat med jordbruksminister Eskil Erlandsson, som efter sitt tvetydiga (dock hårdklippta) uttalande i ekot härförleden, säger att han står fast vid att specifika krav går att ställa (som kilo per kvm, rede, ej näbbtrimning etc), se Fjäderfä nr 7, s. 43.

Men att kräva att hela djurskyddslagen ska följas är tydligen inte tillåtet enligt EU:s regler. Rent logiskt, en märklig situation för den juridiskt okun-nige, som denne redaktör.

Du önskas god läsning både i papperstidningen och på www.fjaderfa.se, också om annat än offentlig upphandling!

Sven Secher

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 8-2009
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.