Fjäderfä nr 10-2009

Nu laddar vi för 2010!

Jag är glad att vi i denna tidning får besöka en avelsproducent, Övraby Lantbruk. Kläckäggsproduktionen är en nog så viktig del i produktionskedjan men den är kanske inte så synlig. Ta del av detta reportage, här träffar vi de som verkligen kan fjäderfä.
Fjäderfä nr 10-2009Hur ljus påverkar hönan är en fråga som vi återkommer till i denna tidning. Hur påverkas hönan av dagsljus och hur viktigt är mörkret (vilan) samt stadierna däremellan? Doktoranden Monica Säter hade egentligen mer kunskaper att förmedla än vad som rymdes denna tidningsartikel.

Och just så är det ofta när tidningens innehåll ska sättas samman. Kring enskilda ämnen finns nästan alltid mer att säga, mer kunskaper att förmedla och fler sidor att spegla, än vad som  ryms i artikeln. Så komplicerade är ofta frågorna men som redaktör försöker man också att hålla ner längden på artiklarna och underlätta läsning och inhämtning av budskap och innehåll. Du har ju annat att göra än att läsa Fjäderfä ...

Jag vill i årets sista tidning, framföra ett stort tack till er alla i den svenska fjäderfäbranschen!

Ni bidrar på olika sätt till att näringen har en egen facktidning som också fyller en viss funktion som magasin bland folk med ingen eller bara en halv fot i branschen. Ett särskilt tack till Fjäderfäs annonsörer! Utan er hade tidningen inte haft någon ekonomi.

Denna tidning är på hela 64 sidor. Ändå känner jag att vi hade material för mer. Många artiklar fick inte plats. Varför är det så? Svaret är nog att tempot är högt upp-  drivet på alla håll och kanter. Kort sagt, att det hela tiden händer så mycket. Och då måste också branschtidningen haka på och utvecklas. Du alltid välkommen att kontakta  undertecknad med tips, förslag och goda råd.

Jag önskar Dig en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

Och, konsumtionen utvecklas positivt för både ägg och matfågel
– nu laddar vi för 2010!

Sven Secher

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 10-2009
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.