Hund och katt men inte fjäderfä

Som vi tidigare har berättat pågår för närvarande två statliga utredningar som i högsta grad berör fjäderfänäringarna. De gäller smittskydd och djurskydd.

Utredaren Wretborn (smittskydd) talade på Svensk Fågels stämma i mars och han kommer även till Svenska Äggs stämma i maj 2010.

Lite mer i skymundan pågår översynen av djurskyddslagen, vilken leds av landshövding Eva Eriksson. Fjäderfä har synat “bemanningen” i den utredningen och vi ställer oss frågan: Var är animalieproduktionen?

Jag kan ingenting om hund- och kattorganisationerna men noterar att “hund och katt” med flera har fått egen representation i utredningsgruppen. Detta medan fjäderfänäringen inte har någon representant i expertpanelen (se sidan 8). Angående “påverkansfolket”, se även sidorna 60-62 i Fjäderfä nr 4-2010.

Så till en av Fjäderfäs “käpphästar”, att offentliga Sverige ska följa svensk lag när man själv serverar mat. På sidan 65 skriver vi om Laholms kommun som går före och kämpar för att få “tillåtelse” att upphandla livsmedel som följer svensk djurskyddslagstiftning. Alla gillar inte det och grossisten Servera har överklagat. Juridisk prövning pågår ...

En annan stor fråga som vi tar upp i denna tidning är EU:s omställning av värphönsens inhysning. Oron är stor i flera länder och om mindre än två år riskerar 30 procent av EU:s produktion av ägg att bli olaglig. Flera länder vill skjuta på omställningen men kommissionen har hittills avvisat sådana propåer. Frågan är hur konsekvent Bryssel orkar vara när det blir (?) brist på ägg i EU?

Jag vill också passa på att tacka för all respons vi får på utgivningen av Fjäderfä. Det inspirerar redaktionen att ständigt försöka förbättra arbetet. Jag hoppas att du finner något i din smak även i denna tidning.

Sven Secher
Fjäderfä nr 4-2010.

Läs: Är fjäderfänäringen representerad?

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Hund och katt men inte fjäderfä
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.