Överlever patienten?

I grunden är jag som person optimistisk och ser möjligheter i det mesta. I alla fall är detta vad min omgivning säger, och jag håller nog med.
Men när det gäller det svenska lantbrukets framtid är jag bekymrad, särskilt när det gäller animalieproduktionen. Utvecklingen mot mer import och allt fler diffusa industriella ägarkonstellationer rullar på.
Fjäderfä
7-2013

Fjäderfäsidan har klarat sig hyggligt trots allt, på matfågelsidan med hjälp av ökad konsumtion och äggsidan hjälps av att importtrycket ännu inte tagit riktig fart (på skaläggssidan). Men framtiden känns oviss och man kan fråga hur långt ner i skorna den svenska djurproduktionen som helhet ska, innan det vänder. Om det gör det.

Vad kan du som företagare göra?
Vad kan branschen själv göra?
Vad gör stat och myndigheter?

Jag drar mig till minnes en intervju för några år sedan med en departementstjänsteman i ett annat EU-land. Han förklarade för mig hur staten tillsammans med näringen la upp strategin för att utveckla landets lantbruk och livsmedelsindustri.

Den inställningen skulle vi behöva i Sverige. Istället hör vi svenska myndigheter tala om att jordbruket kan vara där tekoindustrin var på 1960-talet (utfasning).

Samtidigt pågår LRF:s och Jordbruksverkets gemensamma höstliga ”road-show” – ”Förenklingsresan”. Här åker alltså böndernas företrädare (LRF) runt tillsammans med statens företrädare (Jordbruksverket) och ”lyssnar” ute i verkligheten, för att senare ta fram en ”handlingsplan”. Fjäderfä har hört formuleringarna förr, och kommer osökt att tänka på uttrycket:
"Operationen lyckades men patienten dog”.
Med ”operationen” avser Fjäderfä målet ”världens bästa” (djurskydd och andra lovvärda svenska ambitioner), och med patienten avses den svenska djurproduktionen.

Jag hoppas att min begränsade entusiasm kan vändas till lyckönskningar till framgångar som vände utvecklingen för det svenska lantbruket. Men för en luttrad reporter krävs resultat, innan   hurraropen skola skalla.
För övrigt, och kanske allra mest, handlar det nog ändock om vad man själv kan åstadkomma i sin egen verksamhet. Vad gör du denna höst för att stärka din egen konkurrenskraft?

Hälsningar
Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 7-2013.

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Överlever patienten?
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.