Varannan tugga är import

Sverige sägs vara Europas mest importberoende land när det gäller mat och utvecklingen är fortsatt negativ för flera viktiga lantbruksgrenar mätt i konkurrenskraft och marknadsandel gentemot importen. Utan den omfattande importen av livsmedel skulle våra kylskåp helt enkelt snabbt stå tomma.
Fjäderfä
9-2013.

Frågan är om någon egentligen bryr sig om att vi har allt mindre egen, inhemskt producerad mat att sätta på matborden?

Vi har tidigare i denna spalt diskuterat avsaknaden av ett nationellt mål för landets livsmedelsproduktion, senast i Fjäderfä nummer 7 under rubriken ”Överlever patienten?” med anspelning på uttrycket ”Operationen lyckades men patienten dog”. Med ”operation” avses här experimentet att ha egna hårdare regler på en gemensam marknad.

Nåväl, ibland diskuteras dessa avgörande frågor om Sveriges eventuella framtida produktion av mat, senast på en paneldebatt på Elmia. Referat i denna tidning.

Läs också i denna tidning om vad  kycklingexperten Tommi Saksala säger om den svenska politiken: ”Nu har man en lagstiftning som gynnar import av kyckling och leder till färre arbetstillfällen och längre transporter av livsmedel”.

Men, och det är viktigt, han säger också att branschen har mycket att uträtta själv, för att närma sig internationell effektivitetsnivå och därmed stark konkurrenskraft. Heder åt den professionella svenska kycklingbranschen som verkligen just nu utreder sitt konkurrensläge och försöker ta fram fakta om vad som krävs för att klara framtiden. Sen återstår det svåraste, och viktigaste, att genomföra förändringar i praktiken. Svensk Fågels Branschmöte den 27 november blir en intressant dag. Angående konkurrens: läs i denna tidning kycklinguppfödaren Marc van Oeckel.

På äggsidan står lika mycket på spel och konkurrensen och kraven ökar på alla nivåer. Dumpning förlorar alla på. Äggpriset måste upp!
Även Svenska Äggs Kontakt-dagar den 14-15 november blir mycket intressanta dagar.

Hälsningar
Sven Secher

Ledare i tidningen Fjäderfä nummer 9-2013.

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä 9-2013
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.