Bara PR – inte enklare

Fjäderfä nummer 8-2016, ses på bilden nedan till höger

”Det ligger alltid ett brev på mitt skrivbord som det står SCB på. Ett brev som jag måste besvara.”
”Jag tänker varje dag: Vad är det nu som jag är ålagd att redovisa till myndigheterna?”.


Detta är två citat från aktiva men av regelbörda och av samhället ålagd administration tyngda fjäderfäföretagare.

Du kanske har sett den färska studien om utvecklingen av lagar och regler som berör lantbruksföretagarna? Den säger att volymen har mer än fördubblats på tjugo år.

För tre år sedan iscensatte Jordbruksverket i samarbete
med LRF ett projekt med syftet ”En enklare vardag för
bonden”
och Fjäderfä berättade då bland annat om
förenklingsresan” då lantbrukare landet runt fick besök av en grupp tjänstemän. Vi har talat med två av dem som på fjäderfäsidan fick besök, nämligen Per Watz på Husby gård och Bengt Sturesson på Fogdegården med Herrgårdens Äggproduktion.

Har det blivit enklare och mindre administration gentemot myndigheterna? Läs vad Per och Bengt säger i denna tidning.

Ett annat exempel på att byråkratin hämmar kycklingbranschens utveckling hämtar vi i denna tidning från Raggården som lämnade in ansökan om tillstånd för nytt stall år 2011 och som nu sät-ter in djuren i januari 2017.
Två citerade uttalanden från myndighetsföreträdare (anonyma):
”Vi jobbar med 14-ärendena i år. 15-ärendena hinner vi nog inte börja med i år, under 2016”.
”Ditt ärende finns här. Men vi har inte tid att öppna det under det närmaste halvåret”.


Så här ska det givetvis INTE få vara!

Sett i skenet av de forna förväntningarna på livsmedelsstrategin och myndigheternas ständiga talan om att man ska stötta det svenska lantbruksföretagandet med en ”enklare vardag” blir denna förlamande byråkratiska otillräcklighet ännu mer irriterande. Helt oacceptabel!

Många höstmöten på gång, se kalendern. Kanske vi ses på några av dessa?!
Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 8-2016.

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä 8-2016
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.