Vad äter dina barn i morgon?

Debatten om morgondagens mat är intensiv, inte minst mot bakgrund av hotet mot vårt klimat.
Under rubriker som ”proteinskiftet” diskuteras nya matråvaror som musslor, alger, mask, insekter och tillverkat, icke animaliskt, kött. Alltså köttproduktion utan djur, och ”köttliknande produkter” utan animaliskt köttinnehåll.
Människans liv ”beyond eggs” (bortom, efter, hönsäggen) och vegoegg hör också till debatten. Jodå, ”äggprodukter” utan höns eller andra fjäderfän finns också.Från Fjäderfä nr 9-2016.
Fortsättning nedan.

Så, vad tror du att dina barn och barnbarn kommer att ställa på matbordet?

Konsultbyrån Macklean gör bedömningen att riktiga ägg och matfågel troligen kan stå sig bra i det skifte i mathållningen som lär komma. Men det gäl-ler att vara alert. Konkurrensen kommer att av allt att döma att hårdna mellan olika typer av livsmedel. Mer om proteinskiftet i en artikel i denna tidning.

Ett annat grundkrav, än att maten är klimatsmart, är att den är säker. Antalet sjukdomsfall på grund av salmonellasmittade ägg har i år ökat i flera länder och även dödsfall har rapporterats.  De misstänkta salmonellaäggen tros ha nått även Sverige. Polska ägg med stämpeln 3PL30221 jagas nu av myndigheterna i många EU-länder misstänkta för spridning av den allvarliga salmonellan Enteritidis.

Uppemot 4 000 svenskar drabbas av salmonella varje år. 80 procent smittas utomlands och majoriteten av de återstående smittas i Sverige av importerad mat.
Jag noterar att Livsmedelsverket har gått ut med pressmeddelande om svagt ökande nivå (som inte är nära gränsvärden) av dioxin i ekologiska svenska ägg.

Något pressmeddelande om risker med importägg, vare sig de innehåller dioxin eller allvarliga salmonellabakterier har jag däremot inte sett till.
Att staten själv fortsätter att köpa in importkyckling som fötts upp med betydande användning av antibiotika upprör och det är negativt såväl för folkhälsan som för svenskt lantbruk och svensk mat.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 9-2016.

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä 9-2016
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.