Tack för 2016 och väl mött 2017

Fjäderfä 10-2016

Alla vet att det kan hända. Men ingen kan förutsäga när och hos vem det slår till. Jag talar om  oönskade sjukdomsutbrott i besättningen. Ett strikt hygienarbete hjälper inte alltid, orättvist kan tyckas. Vi rapporterar om fågelinfluensan i en svensk värphönsflock. Med den och ND-utbrottet blir vi påminda om att det värsta kan hända. Observera därutöver, att flera led och kollegor inom skyddszoner också drabbas.
Fjäderfä 10-2016
Mycket annat finns det också att berätta om. Till exempel att Kronfågel ser marknadsmöjligheter som gör att man ”öppnar” i Kristianstad. Igen.
Möjligheterna finns och branschens alla produktionsled måste hänga med. Svenska ägg och svensk matfågel är uppskattade och att vi passerar tio miljoner invånare i landet ökar efterfrågan.
Att jordens befolkning ökar kraftigt, med flera miljarder fram till 2050, ökar också den totala efterfrågan. Förhoppningen är att allt fler människor får äta sig mätta. Det behövs mer proteiner, som Jørgen Nyberg Larsen sa på Fjäderfämötet i Danmark.

Mängden av möten och mässor är omfattande under hösten och vi försöker att ge glimtar från dem. Själv har jag under hösten lyssnat på ett 50-tal seminarier och föredrag och jag har träffat  producenter, uppfödare och folk i förädlingsleden, liksom leverantörer och forskare. Alltid intressant och det ger mycket att rapportera om.

Jag är glad att vi med din och hela branschens välvilja kan ge ut en rejäl svensk fjäderfätidning. Så här vid årsslutet vill jag tacka alla kära läsare och alla ni i branschen som stöttar med glada tillrop och bjuder mig på relevant branschinformation samt väljer att marknadsföra era produkter och tjänster i denna vår gemensamma branschtidskrift!

Det är tack vare er som tidningen Fjäderfä, och nuvarande redaktören, alltjämt hänger i och försöker vara en tillgång i branschen.

Detta är alltså årets sista nummer och jag ser fram emot ännu ett intressant, utvecklande och arbetsintensivt år som redaktör för Fjäderfä.
Jag önskar nu alla läsare och annonsörer en riktigt fin jul- och nyårshelg.

Väl mött igen i januari 2017!
Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2016

 

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä 10-2016
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.