Att ta betalt för kvalitet

Den svenska fjäderfäproduktionen håller en erkänt hög kvalitet. Det gäller såväl djurhållningen som det färdiga livsmedlet. Det vet du som läser denna spalt och det vet ganska många utanför branschen. Kruxet är kostnaden och konsten är att kunna ta betalt för högre värden (brukar kallas mervärden) än konkurrenternas.

Låt mig ta två exempel på värphönssidan, inom svensk äggproduktion. I det första exemplet tänker jag på fodret till de ekologiska hönorna. Bakgrund: den svenska myndigheten (Livsmedelsverket) pekade ensidigt ut dioxinhalten i svenska ekologiska ägg. Inte för att jag förordar att dioxinhalten ska negligeras eller att den svenska äggbranschen inte ska göra något. Men vad vet myndigheten om dioxinhalten i utländska ekoägg?

Inte heller för att importtrycket just nu är hårt på ekoäggen men den dagen kan komma. Det är sådana farhågor som gör att svensk äggnäring just nu lägger ned resurser på att certifiera det svenska ägget.

Men kruxet, enligt ovan, är kostnaden. Inte minst om man vill, eller tvingas till export av svenska ekoägg. Som framgår av denna tidning tas nu ett nytt ekologiskt foder i bruk (med lägre halt fiskmjöl). Detta sker dock
– nota bene – till en förhöjda kostnader för äggproducenten. Jag har inga uppgifter om hur mycket dyrare det svenska ekologiska ägget nu blir att producera. Säg att det är en krona per kilo. Då ska ekoäggspriset omgående höjas en krona! Någon emot?

I dioxinfrågan står den svenska äggbranschen och myndigheten eniga. Någon kund som vill att vi ska strunta i dioxinfrågan? Konsument? Ica och övriga handeln? Nej, jag trodde väl det. Då kan man heller inte argumentera mot en krona till på äggpriset. Kan jag tycka, som inte sysslar inte med affärer.

Nästa exempel gäller sittpinnar för unghönsuppfödning i bur. Detta är ett exempel på svenska särregler i lagstiftningen, visavi övriga EU. Det betyder att svensk äggproduktion tvingas ta på sig en högre ”lagstiftad” kostnad i uppfödningen. Ska man då ta mer betalt? Någon däremot? Exemplen är fler och de finns givetvis även på matfågelsidan.           

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 1-2017

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä 1-2017
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.