Konsten att förstå varandra

Att jobba via tolk är en konst, även när tolken gör ett bra jobb. Och det är svårare att komma ”till botten” i sakfrågor i nya miljöer när man träffar människor som man inte kan tala direkt till. Det har jag själv erfarit, exempelvis under mina senaste reportageresor i Polen 2016 och Ukraina 2017.

Men bristande kommunikation mellan människor beror inte alltid på faktisk språklig förbistring. Hur givande en intervju med till exempel en politiker blir varierar starkt. Jag kände till exempel en väldigt rak kommunikation med Ukrainas biträdande jordbruksminister Olga Trofimtseva. Sven-Erik Bucht är den sjunde svenska jordbruksminister (numera är titeln landsbygdsminister) som jag som journalist intervjuar. Mer om dessa politiker längre bak.

Vi inleder i denna tidning en serie artiklar från Ukraina. Ett land som genom århundraden sargats hårt av krig och de umbäranden som befolkningen därmed tvingas uthärda. Ukraina är även i dag i krig men samtidigt ett land med potential att växa till ett än större och viktigare jordbruksland än vad det är i dag. Ambitionerna att nå ut på världsmarknaden med både ägg, äggprodukter och matfågel (främst kyckling är stora). Några artiklar i Fjäderfä ger en glimt av detta. Frågan är hur mycket du i ditt lantbruksföretag i framtiden kommer att påverkas av detta östra grannlands växande lantbruksproduktion?

Frånvaron av salmonellaproblem i svensk fjäderfänäring är som bekant en stark konkurrensfaktor, vilken måste vårdas väl. I detta ingår att ta salmonellaproverna exakt så som de ska tas, alltid och även när salmonella inte finns. Läs om detta i denna tidning.

I mars duggar möten och årsstämmor tätt. Tar du dig tid att åka ifrån verksamheten hemma i företaget för att delta på dessa? Jag vet att det kan vara svårt, det är “alltid fullt upp” och med djur på gården så kan allt hända. Samtidigt vill jag säga, som en passning till dig som inte brukar delta: Det är påfallande, hur nöjda de som åker på stämmor och branschmöten, är när de vänder hemåt igen. OCH, Jag är just nu besviken och upprörd (arg igen) på Lantmännens snyting mot vår svenska äggnäring, se sidan  58.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 3-2018

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 3-2018
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.