När det oönskade inträffar

Mycket var väldigt bra 2017. Men året var också på flera sätt kämpigt för svensk fjäderfänäring. Jag tänker på ohälsa (AI, ND, camp) som åstadkom mer bekymmer än  under ett normalår.
Branschen tog sig dock igenom dessa prövningar på skickligt och konsumenternas förtroende finns kvar och alla personer Fjäderfäs redaktör talar med, inom och utom branschen, gör bedömningen att ägg och det vita fågelköttet har framtiden för sig. Konsumtionen kommer att fortsätta uppåt och därmed kan branschen jobba för en fortsatt positiv utveckling.

Men att vara lantbrukare och företagare är ingalunda en dans på rosor, i synnerhet inte om man håller djur. Det krävs massor av arbete och stora kunskaper och det krävs också att man ständigt effektiviserar och höjer kvaliteten.

Ett del i arbetet för att bli bättre, är att lära av det som varit och vi återvänder därför i denna tidning till en av de sjukdomar som återkommande har drabbat näringen: newcastlesjuka. Här kan lärandet och åtgärder för framtiden ske på alla håll: på nations-, myndighets-, bransch- och gårdsnivå.
Det som handlar om biosäkerhet kan du som läser detta och vi ordar inte om detta i denna tidning, förutom att påminna om vikten av att sköta detta varje dag i varje arbetsmoment.

Ändå kan det oönskade inträffa. Hur kan vi förebygga och vad gör vi när det händer? Den fråga som är het och som diskuteras är om Sverige ska införa vaccinering mot newcastlesjuka. Kyckling-sidan med Svensk Fågel är för medan värphönssidan med Svenska Ägg är emot. Jordbruksverket (som är beslutande myndighet) sa i en utredning förra året att det inte är motiverat att inleda vaccination, mot bakgrund av utbrottsfrekvensen sedan 1995. Men inget är statiskt och frågan diskuteras.

Vi har i tidigare nummer av Fjäderfä besökt värphönsgårdar som har drabbats av newcastlesmitta. Nu har vi talat med två kycklinggårdar som indirekt drab-bades när en hönsgård i grannskapet smittades.

Här finns även annan läsning, bland annat om en ursprungsstudie på restaurangtäta centralen i Stockholm.

Du önskas god läsning i Fjäderfä-maj!

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 5-2018

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 5-2018
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.