Betalning, också i världsklass?

Fjäderfä nr 8-2018

Kanske har betalningen till äggproducenten och kycklinguppfödaren höjts i väsentlig grad när denna tidning kommer ut.
Är det så?
Var höjningen tillräcklig?
Eller har ingenting hänt?


Av denna Fjäderfä framgår att läget är fortsatt allvarligt för lantbruksföretagarna i fjäderfänäringen. Och att otåligheten – i väntan på bättre betalning – är mycket stor.
Många frågar sig vad orsaken är till att prisjusteringarna tar så lång tid, när alla är överens om att ökade kostnader motiverar högre priser för produkterna.

För det är så att skenande foderpriser ännu inte har följts av ökad betalning för ägg och matfågel.
En konsument, till yrket taxichaufför, säger i denna tidning: “Det är väl bara att höja”.
Men så enkelt kanske det inte är då konkurrensen är stor från länder som kan producera till betydligt lägre kostnader. Vid export och import så avslöjas obönhörligen konkurrenskraften. Men vi ska ha i minnet att begränsad konkurrenskraft hos svenska livsmedel inte beror på ineffektivitet ute på gårdarna. En orsak till högt kostnadsläge är de höga kvalitetskraven i Sverige och en tung byråkrati. Vågar man sätta ett litet hopp till Jordbruksverkets nya generaldirektör som säger: “Det är viktigt för myndigheten att komma ut och se företagarnas vardag”?

Råg i ryggen och positiv kraft ger i varje fall svensk kycklings och svensk kalkons framfart på mat- och kocktävlingen Årets Kock.

Man ska inte, brukar vi blygsamma svenskar framhålla, tala illa om konkurrenter. Men låt oss tala klarspråk genom att konstatera att de två besök vi gör i denna tidning, i Vietnam och Kroatien, visar att svenskt djur- och smittskydd inte finns där. Inte heller i Thailand, att döma av en färsk EU-rapport.
Därför är det glädjande att upphandlingsmyndigheten nu öppnade för hårdare antibiotikakrav för kyckling och kalkon. Se sid 18.

Så, slutsatsen blir än en gång: Det  ägg och den matfågeln som du producerar håller världsklass, och ska betalas därefter. NU.

Sven Secher, redaktör
Publicerat i Fjäderfä nr 8-2018.

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 8-2018
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.