Hög lägstanivå är ett bra mål

Du har väl hört uttrycket statistik, förbannad statistik och ren lögn. Det ligger mycket i detta uttryck, då det är lätt att dribbla bort sig i oändliga sifferrader och excellark med miljoner flikar.
Ändå gör vi ett försök i denna tidning. Efter djupdykningar i europasiffror försöker jag mig på att publicera lite statistik.
Men – ta uppgifterna som ungefärliga, inte exakta. Tolka dem med återhållsamhet. Det blir intressant ändå.

Vi tittar också på Matkronan, en rapport som LRF nyligen presenterade. Även där kan man fundera på vad som döljer sig bakom olika siffror, och hur man beskriver dem.

Vi tittar också på olika sätt att använda salmonellagarantierna i kommunikationen.

Fakta kan kommuniceras till omvärlden på olika sätt. Min slutsats är att man inte vinner på att ta till överord och att man alltid noga bör tänka på vilken som är målgruppen för det som man vill förmedla.

Vi besöker Ukraina i denna Fjäderfä. Det helintegrerade kycklingföretaget MHP växer så det knakar. Varje tillkommande anläggning, ägarna kallar dem “gård”, omfattar 38 stallar med en årsproduktion på dryga tolv miljoner kycklingar. Produktionen framstår som modern, effektiv och nästan utan kostnader. Och ligger MHP och de bästa i de stora länderna efter oss i livsmedelssäkerhet? Ja, troligen. Ännu så länge. Men hur länge?


Svensk fjäderfänäring jobbar säkerligen vidare med kvalitetsutvecklingen utifrån att branschen redan nu ligger mycket långt fram. Målet bör fortsatt vara högt satt och klokt är nog att kommunicera detta på ett ödmjukt och vederhäftigt sätt.


Att alla varje dag gör sitt, så att resultatet blir på topp och framför allt att lägstanivån blir hög, är det som avgör. Då kan man stå upp och berätta hur man jobbar.


Jag har ofta duschat in i anläggningar utomlands men i samma länder har jag i andra anläggningar knallat rakt in utan hygienhänsyn.  
Där blir det en låg lägsta landsnivå.


Sverige bör av konkonkurrensskäl bibehålla en hög sådan.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 1-2019

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 1-2019
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.