Lönsamheten fortsatt i fokus!

Fjäderfä nr 2-2019

Var tredje svensk kommun VET INTE om de köper in svenskt fågelkött till sina kök.
Fjäderfä konstaterar:

1. Den nationella livsmedelsstrategin ligger på utredningsbordet. 2. Staten själv vet inte vad man lägger på matbordet.
3. Vet man inte, så har man inte koll, till exempel på om man följer svensk lagstiftning (när det gäller matens produktion).
4. Det minsta man kan begära är att myndigheterna lever enligt statens stiftade lagar.


Undertecknad har som du kanske vet, tillägnat den offentliga maten uppmärksamhet under årens lopp. Men ännu är jobbet inte klart. Låt oss alla fortsätta att ställa frågor om var barnens skolmat kommer ifrån liksom de sjuka och äldres mat.

Mer centralt för denna tidnings arbete är dock besöken ute i praktiken, på fjäderfägårdar och branschföretag.
I denna tidning besöker vi företaget som gått i konkurs en gång, drabbats av salmonellautbrott en gång, bytt namn flera gånger och haft åtminstone fyra ägare, varav ett kläckeriföretag. Jag talar om Riddarägg, som företaget hette när, för den tiden ganska stora, investeringen skedde. I denna tidning kan du uppdatera dig och se vem som nu utvecklar företaget.

Den senaste tidens stora händelse är annars tillkomsten av Svenska Kläckerier AB. Ett nytt branschföretag som kommer att kläcka branschens båda ledande värphönshybrider i samma kläckanläggning. En spännande scenförändring.

“Räkna på din äggverklighet – och identifiera din svaga punkt och dina starka sidor”. Det är rubriken på en annan artikel där vi återigen diskuterar faktorer som påverkar äggproduktionens lönsamhet, en fråga som även fortsatt måste ligga mycket högt på dagordningen!
Ytterligare två artiklar som diskuterar lönsamhet är: 1. “Pris-justeringar ska ske snabbt och landa hos konsumenten”, där Henning Trozelli intervjuas.
2.“Bättre betalt och skickligare företagande KRÄVS för ökad lönsamhet inom lantbruket”, där Ove Karlsson intervjuas.
Med detta och annat önskas du god Fjäderfäläsning!

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 2-2019

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 2-2019
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.