Är det så klokt?

Fjäderfä nr 3-2019

Det har i Sverige, inte minst i de egna lantbruksleden, under lång tid talats om export.  Vad har hänt?
På ett plan – inte mycket.
Och då talar jag om inkomstbringande varor av svenska livsmedel från den egna svenska myllan och de svenska djurstallarna. Jo, jag vet det finns några undantag, så för undvikande av misstolkning av dessa rader så nämner vi vodka, norsk lax, kaffe, västerbottenost. Alltså mest förädlade importvaror. Och på senare tid – glädjande nog – kycklingfötter med mera från den svenska kycklingen. Och visst har enskilda äggpackerier gjort seriösa försök att exportera och en del ägg har skeppats.

Men utdelningen (resultatet i exporterade lönsamma varor) räcker inte särskilt långt – för att lyfta primärledets lönsamhet –  vare sig för fjäderfänäringen eller sett över hela lantbruket och livsmedelsproduktionen.
Det totala exportvärdet uppskattas årligen till cirka 50 miljarder, framhålls det. Inte så pjåkigt kan man tycka. Men förväntningarna är alltid betydligt större än utfallet, trots sådant som Food from Sweden, Business Sweden, möten med UD-folk samt resor och delegationer hit och dit.

På ett annat plan – en hel del. Och då talar jag om exporten av kunskaper. Raden av svenska pensionerade eller av andra skäl avgångna lantbruksföreträdare som har rest (oftast i österled) för att utbilda andra nationers näringar i hur man föder upp djur på ett anständigt sätt, är lång. Hygieniskt, djurvänligt och antibotikafritt ska det vara; låt vara inte fullt  ut enligt svenska lagar (ännu) men tillräckligt gott för att produkterna ska kunna accepteras av EU (och svenska kommuner) och därmed konkurrera med vår egen produktion.

Vad betyder då detta? Jo, skillnaden stavas kostnader. Vissa av de “utbildade” konkurrenterna, har slarvigt beskrivet inga kostnader i jämförelse med de svenska. Konsekvenserna av detta konkurrensläge är lätt att föreställa sig.
Visst är kunskapsutbyte och handel bra! Men vad är det som sker? Säljer vi ut vår konkurrensfördel? Är det vad som händer? Och är det i så fall så klokt?

Dock som alltid, framtiden ligger i vars och ens egna händer, och det finns ljuspunkter och möjligheter! Med hårt arbete.
Vart är du på väg?

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 3-2019

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 3-2019
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.