Ständiga förändringar

Som bekant gjorde företaget Svenska Kläckerier AB entré på den svenska värphöns-sidan i början av året (se Fjäderfä nr 2-2019) och i denna tidning annonserar Lohmann om förändringar i sin struktur på försörjningen av sina djur på den svenska marknaden.
Detta som ett exempel på allt som löpande händer i branschen.
Att vara förändringringsbenägen och att alltid sträva efter förbättringar och nya arbetssätt är bra egenskaper. Samtidigt behöver man som företagare ha uthållighet och tålamod. Utmaningarna är inte små för den som vill klara sig i den alltid hårdnande konkurrensen.
Vi besöker i denna tidning en äggproducent på Österlen (Inger och Mats på bilden) och en kycklinguppfödare i nordvästra Östergötland. Två exempel på företagare som i mitt tycke lever upp till ovanstående kravbild.
I det senare reportaget tar vi upp vikten av att underhålla sitt stall med dess inredning. Att “släppa efter” kostar också mer i senare reparationsskeden och i värsta fall ökar risken för olycksfall. Lantbruket är hårt drabbat av olyckor och varje år dör lantbrukare och lantbruksanställda i arbetet. Tänk på detta och gör vad du kan för att förebygga och förhindra att någon skadar sig allvarligt på din gård!
Från IEC:s (Internationella äggkommissionen, där Svenska Ägg är en av medlemmarna) senaste möte rapporteras att ägg är outstanding som livsmedel och proteinkälla. Att dessa experter och branschföreträdare som samlas till “äggmöte” slår fast detta är inte oväntat. Men hur sprider branschen detta på bästa sätt till alla andra, “vanligt folk”?
Ett sätt är att hålla kontakt med kockar och till exempel skolor. Svenska Äggs verksamhetsledare Marie LH berättar om både IEC-mötet och när “Ägg är på skoldagordningen”.
Förenklas nu äntligen förprövningarna? Se sidorna 30-31.
Nu återstår ett nummer av Fjäderfä före sommaruppehållet. Vad vill du läsa om i junitidningen? Du är alltid välkommen att kontakta undertecknad för tips och önskemål!

Sven Secher

Publicerat i Fjäderfä nr 5-2019.

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Ständiga förändringar
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.