2019-09-11

Hårt viktigt arbete med äggprodukter

Ett knäckt eller smutsigt ägg tappar förfärande mycket i värde jämfört med ett högkvalitativt A-ägg. Det handlar enligt branschfolk om en halvering av värdet när ägget klassas som B-ägg och förpassas till äggproduktsidan eller kanske till den internationella bulk- och överskottsmarknaden.
I denna tidning ...

Ja, i denna tidning tittar vi närmare på vart en del av B-äggen tar vägen (och även en del överskott av A-ägg) och vi pratar med de svenska aktörer som försöker göra något bra och lönsamt med dessa ägg.
Störst på äggproduktsidan är som bekant Källbergs i Töreboda. Detta Danaegs- (50 %) och DLG-ägda (50 %) företag tillverkar en lång rad äggprodukter för den internationella marknaden, vilket framgår av separat artikel. Nämnas kan också helt kort att Källbergs är ensamma i Sverige om att tillverka pulver av ägg.

Vi möter också i denna tidning några andra aktiva branschföretag på äggprodukt- och förädlingssidan: Dava Foods, Gotlandsägg samt KG:s Ägg med Stjärnägg och PF food i Motala.

Vi har i denna artikelserie inte varit i kontakt med de bagerier och andra livsmedelsföretag som förädlar ägg. Det kan förhoppningsvis ske vid ett senare tillfälle.

Artiklarna och intervjuerna i denna tidning visar att det görs en hel del för att ta fram attraktiva produkter som höjer värdet på de äggprodukter som tillverkas av B-äggen och ”A-äggsöverskottet”. Det kan handla om allt från att baka den vackraste smörgåstårtan, koka och steka de perfekta äggen, tillverka de bästa pannkakorna, tillverka den mest spetsade proteinprodukten eller ta fram specifika råvaror för tillverkning av läkemedel för världsmarknaden baserade på i huvudsak svenska ägg.

Det framgår också att målet samfällt är att ta väl vara på alla svenska ägg och att höja värdet på produkterna för att lyfta lönsamheten i denna produktionsgren.
Ett betydelsefullt arbete som också avgör en del av hela den svenska äggproduktionens ekonomi och framtid.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 7-2019